Her kan du læse, hvordan NIELSENs A/S håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

NIELSENs A/S er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.
Vores kontaktoplysninger er:
NIELSENs A/S
CVR 30080076
Hvidkærvej 31C
5250 Odense SV

Vi behandler følgende persondata på NIELSENs.dk:

Når du besøger NIELSENS.dk placerer vi cookies. Vi anvender funktionelle cookies og cookies til analyseformål. Funktionelle cookies bruges til at registrere oplysninger om dit besøg, som er relevant for funktionaliteten på NIELSENs.dk. Det kan eksempelvis være om du er logget ind. De fleste funktionelle cookies på NIELSENS.dk er lavet specifikt til at virke på vores site, men der sættes også funktionelle cookies af 3. part ? men udelukkende til brug hos NIELSENs. Cookies til analyseformål indsamler på overordnet niveau information om din vej gennem NIELSENs.dk De analytiske cookies på NIELSENS.dk er lavet specifikt til at virke på vores site og til at forbedre og målrette sitet til at være relevant for netop dig.
NIELSENS.dk anvender analysesystemet Google Analytics på forskellige dele af sitet. I analyserne bliver brugernes IP-adresser anonymiseret og der indsamles således ingen personoplysninger.

Som medlem af NIELSENs Kundeklub behandles følgende personoplysninger:

Når du melder dig ind i NIELSENS Kundeklub registrer og gemmer vi dine oplysninger. Vi registrerer blandt andet mobilnummer, e-mailadresse, navn, postnr. og by, fødselsdag, butikstilhørsforhold, samt interesser. Vi gemmer også dine oplysninger når du evt. opdaterer din medlemsprofil. Når du handler hos NIELSENs registrerer vi oplysninger omkring dit køb, dvs. hvor, hvornår og hvilke varer, der er købt og til hvilken pris. Vi registrerer endvidere dine læsninger af e-mail og SMS-markedsføring. Dine oplysninger bruges til markedsføring målrettet dig, og dine oplysninger om køb bruges til at beregne din personlige bonus. Endvidere anvender vi dine oplysninger til intern statistik hos NIELSENs. Dine oplysninger videregives eller sælges under ingen omstændigheder til tredjeparter, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger om dig. Vi opbevarer dine oplysninger i 5 år, hvorefter de slettes hvis du ikke har handlet hos NIELSENS i de 5 år. Som medlem af NIELSENs Kundeklub har du altid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret på dig, og du kan til enhver tid får dem rettet eller slettet. NIELSENs behandler dine oplysninger i henhold til Persondataloven og EU Persondataforordning.

Når du handler i NIELSENs fysiske butikker behandles følgende personoplysninger:

Som udgangspunkt behandler vi ikke personoplysninger når du handler hos os og ikke er medlem er vores kundeklub. Ved køb med kreditkort registreres dele af dit kortnummer hvis det bliver nødvendigt at kunne afklare eventuelle transaktionsfejl.
Hvis det er nødvendigt at registrere personoplysninger om dig når du handler hos os er det følgende: Navn, privatadresse, mailadresse, telefonnummer, evt. interesser (fx herremode, damemode, konfirmand). Formål kan eksempelvis være tilmelding til event (konfirmandshow) eller kontaktinformation til bestillinger eller skræddervarer. Når oplysningerne ikke er nødvendige længere slettes de hurtigst muligt og som udgangspunkt senest 3 måneder efter event, modtagelse af bestillings-/skræddervare e.l.

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:

De personoplysninger vi indsamler er dem som vi modtager i den ansøgning som du fremsender til os såsom:
  • Navn, privatadresse, mailadresse og telefonnummer.
  • Dit CV
  • Udtalelser/anbefalinger, eksamensbeviser og andre relevante informationer
  • Formålet med behandling af dine personoplysninger er at fastslå om du skal tilbydes ansættelse i det job du søger hos os. Oplysninger om ansøgere, som får afslag på ansættelse, slettes hurtigst muligt og som udgangspunkt senest 6 måneder efter afslaget.
Dine rettigheder
  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig.
Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk